Гаранция за твоя


кредит

За нас

Кредит гарант БГ ООД е финансова институция, вписана в регистъра на Българска народна банка под рег. № BGR00343. Дружеството е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Кредит гарант БГ ООД издава гаранции, които могат да послужат като обезпечение по договори за кредит.

Изпрати запитване

Адрес: София 1756,
Лъчезар Станчев No 3, ет. 11

Tел: 02/ 448 58 09
Email: info@creditgarant.bg