Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg

Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Адрес: София 1756,
Лъчезар Станчев No 3, ет. 11

Tел: 02/ 448 58 09
Email: info@creditgarant.bg